Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini pertanyen a Cubaña 2003, SLU, amb domicili a c. N-II km. 726,6, de Medinyà (17481), tel. 972 171 297. El CIF de Cubaña 2003, SLU és B17753484

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Cubaña 2003, SLU o de terceres persones amb qui Cubaña 2003, SLU ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Cubaña 2003, SLU difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Cubaña 2003, SLU adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Cubaña 2003, SLU

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

 

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Cubaña 2003, SLU no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a clublapaloma.net tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Cubaña 2003, SLU no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Cubaña 2003, SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Cubaña 2003, SLU no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Cubaña 2003, SLU.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Cubaña 2003, SLU informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Cubaña 2003, SLU per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Cubaña 2003, SLU amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB CLUBLAPALOMA.NET

 

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.

© 2018 Club La Paloma Blanca | Avís legal | Política de Cookies